X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

آیین نامه اجرایی مدارس ۴

تسهیلات ویژه برای دانش آموزان خاص:

ماده 48- دانش آموزانی که به دلایل موجه از قبیل شرکت در المپیادها و دوره های آموزشی مربوط ، مسابقات ورزشی و نظایر آن به تشخیص کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش موفق به شرکت در امتحانات نهایی سوم راهنمایی تحصیلی و متوسطه نمی شوند می توانند در نوبت امتحانی بعدی شرکت کنند . قبولی آنان به عنوان قبولی در امتحانات نوبت قبل محسوب خواهد شد .

 

ماده 49- کلیه کسانی که یکی از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصیلی شهید ، اسیر یا مفقود می گردد و همچنین دانش آموزانی که یکی از بستگان درجه اول آنها در فاصله یک ماه قبل از آغاز امتحانات خرداد یا شهریور ماه فوت می شود در آن نوبت امتحانی مردود نخواهند شد . این قبیل افراد می توانند علاوه بر نوبت های امتحانی مذکور در یک نوبت امتحانی دیگر همراه با غایبین مجاز شرکت کنند .

تبصره- مفاد این ماده شامل دروس نهایی دوره متوسطه نمی شود .

 

ماده 50- دانش آموزانی که امتحانات آنان به علل مختلف از قبیل حوادث غیر مترقبه ، بلایای طبیعی برگزار نشده و یا اوراق امتحانی آنان مفقود یا معدوم گردیده است در امتحانات داخلی می توانند با تأیید کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش در اولین فرصت و حداکثر تا یکماه پس از پایان ایام امتحانات در امتحان مجدد شرکت نمایند .

تبصره- در مورد امتحانات نهایی صدور مجوز و تعیین نوبت امتحانی بر عهده کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود .

 

ماده 51- مدرسه می تواند با موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل علاوه بر موارد مندرج در این آیین  نامه تسهیلات زیر را نیز برای دانش آموز قائل شود :

1- ثبت نام از دانش آموزی که به دلایل مختلف از قبیل کبر سن ، مردودی یا مشروطی بیش از دفعات مجاز و نظایر آن شرایط تحصیل در مدرسه روزانه را از دست داده است .

2- ثبت نام بدون حضور در کلاس از دانش آموزی که به علت بیماری خاص قادر به حضور در کلاس نمی باشد .

3- برگزاری امتحان به صورت چند گزینه ای ، املاء صحیح غلط ، دادن وقت اضافی ، جایگزین کردن نمره بخش کتبی به جای شفاهی یا بالعکس در امتحانات داخلی با توجه به شرایط خاص جسمانی افراد (اختلالات حرکتی ، ناسازگار بدنی ، عدم تعادل بدنی) .

4- برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی مدرسه نیست .

5- اخذ امتحان پیش از موعد در دروسی که امتحان آنها به صورت نهایی نیست حداکثر یکماه قبل از شروع امتحانات پایانی از دانش آموزی که به ضرورت به اتفاق والدین خود به خارج از کشور عزیمت خواهد کرد .

6- اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحانات هماهنگ غیبت موجه داشته است .

 

ماده 52- حداقل سن ثبت نام در مدارس ایرانی خارج از کشور که سن ورود به دبستان در آن کشورها 5/5 سال یا کمتر است ، 5/5 سال خواهد بود . دانش آموزانی که در 5/5 سالگی وارد مدارس ایرانی خارج از کشور می شوند در صورتی می توانند در مدارس داخل کشور ادامه تحصیل دهند که پایه اول دبستان را در مدارس ایرانی خارج از کشور گذرانده باشند . انتقال این قبیل دانش آموزان به پایه اول مدارس داخل کشور در صورتی مجاز است که اولیای آنان کارمند دولت ، نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی در دوایر و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها بوده و مأموریت آنان قبل از پایان سال تحصیلی خاتمه یافته باشد .

 

ماده 53- دانش آموزان ازدواج کرده می توانند به یکی از روشهای زیر ادامه تحصیل دهند :

1- طبق مقررات در امتحانات متفرقه شرکت نمایند .

2- طبق مقررات در مدارس بزرگسالان تحصیل نمایند .

3- در صورت داشتن شرایط سنی در مدارس روزانه ثبت نام نمایند و بدون حضور در کلاس ، مانند سایرین در امتحانات شرکت نمایند .

4- با رعایت سادگی کامل و خودداری از ابراز مسائل ازدواج با دیگر دانش آموزان ، مانند سایرین در مدارس روزانه به تحصیل ادامه دهند .

 

ماده 54- دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی که به دلایل مختلف از قبیل عدم دسترسی به مدرسه ، تکرار پایه و وقفه تحصیلی در شرایط سنی بالاتر از سن متعارف پایه تحصیلی خود قرار دارد ، می تواند در صورت قبولی در امتحانات خرداد ماه با حداقل معدل کل 14، در شهریور ماه همان سال تحصیلی در امتحانات پایه بالاتر در مدرسه قبلی یا مدرسه جدیدی که برای ادامه تحصیل ثبت نام کرده است به صورت یک نوبتی شرکت کند و در صورت احراز شرایط قبولی به پایه بعدی ارتقاء یابد.

تبصره1- داوطلبان آزاد امتحانات متفرقه پایه پنجم ابتدایی و دانش آموزان شبانه (بزرگسالان) دوره راهنمایی تحصیلی مجاز به استفاده از مفاد این ماده نخواهند بود .

تبصره2- شرایط قبولی در امتحانات شهریور ماه همانند شرایط مندرج در آیین نامه امتحانات دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی خواهد بود . غایبین موجه شهریور ماه می توانند در امتحانات داخلی با تأیید شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با تأیید کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش در امتحانات غایبین مجاز شرکت نمایند .

 

ماده 55- ایثارگران مجازند یکسال بیش از سایر دانش آموزان در مدارس بزرگسالان تحصیل کنند و همچنین در هر نیمسال یا دوره تابستانی یک عنوان درسی بیش از سقف واحدهای مجاز انتخاب نمایند .1

              1- منظور از ایثارگر در این ماده واجدین شرایط بند 1 و 2 مصوبه جلسه 632 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 6/12/77 است .

فصل چهارم- شرایط بهداشتی و ایمنی مدارس

 

ماده 56- سعی شود بر اساس ضوابط و معیارهای وزارت آموزش و پرورش در هر مدرسه نمازخانه ، کتابخانه ، آزمایشگاه ، کارگاه ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، مکان و وسایل لازم برای کمکهای اولیه و مراقبت های بهداشتی _ درمانی و اطفای حریق ، پیش بینی و از امکانات موجود در مدرسه و امکانات مشابه خارج از آن استفاده شود .

 

ماده 57- مدیران مدارس موظفند برای کمک به ارتقاء سطح بهداشت و سلامت محیط مدرسه بر اموری از قبیل تأمین آب آشامیدنی سالم ، نظافت سرویس های بهداشتی ، توجه به پاکیزگی لباس ، بدن ، موی سر دانش آموزان ، تهویه و تأمین رنگ و روشنایی مناسب برای فضای مدرسه و تهیه و توزیع مواد خوراکی در تعاونی مدرسه و استفاده از لباس کار در کارگاهها مراقبت کامل معمول دارند .

 

ماده 58- مدیران مدارس باید ابتدای سال تحصیلی نسبت به بیمه (حوادث) نمودن دانش آموزان اقدام کنند و در خصوص چگونگی استفاده از مزایای آن ، دانش آموزان و خانواده آنان را راهنمایی نمایند .

 

ماده 59- در مدرسه باید حداقل یک بار در سال از دانش آموزان معاینه بهداشتی _ درمانی بعمل آید . مدیران مدارس باید با کمک انجمن اولیا و مربیان نهایت همکاری را با مسئولان و سازمانهای بهداشتی برای تأمین بهداشت و سلامت دانش آموزان داشته باشند .

تبصره- در مناطقی که مربی بهداشت یا مراکز بهداشتی درمانی برای اجرای برنامه های بهداشتی وجود نداشته باشد و انجمن اولیا و مربیان نیز قادر به تأمین آن نباشد ، مدیر مدرسه باید در اسرع وقت با تهیه گزارش لازم مراتب را به اطلاع ادارۀ آموزش و پرورش محل برساند تا اقدامات لازم برای اجرای برنامه های مربوط به مراقبتهای بهداشتی و خدمات ایمنی صورت گیرد .

 

ماده 60- در مواردی که در اثر شیوع بیماری واگیردار یا به هر دلیل دیگر در ارتباط با شرایط بهداشتی و ایمنی مدرسه ، ادامه تحصیل دانش آموزان با خطر احتمالی مواجه باشد ، مدیر مدرسه باید با نظر کارشناسان مربوط و موافقت ادارۀ آموزش و پرورش نسبت به تعطیل نمودن مدرسه بصورت موقت اقدام کند و اهتمام نماید که در اسرع وقت ترتیب ادامه تحصیل دانش آموزان در محل دیگر داده شود .

 

ماده 61- مدیران مدارس موظفند به هنگام مشاهدۀ علائم بیماری در دانش آموز مراتب را به اطلاع اولیای وی برسانند تا ترتیب درمان دانش آموز قبل از سرایت بیماری به دیگر دانش آموزان داده شود .

 

ماده 62- دانش آموزی که به سبب ابتلا به بیماری واگیردار غیبت کند ، هنگام بازگشت به مدرسه برای اطمینان از بهبودی باید گواهی پزشکی مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید .

 

ماده 63- دانش آموزانی که ضعف بینایی یا شنوایی دارند باید در ردیف های مناسب کلاس قرار گیرند و در مورد دانش آموزانی که با دست چپ می نویسند نباید هیچگونه ممانعتی بعمل آید و پیش بینی محل مناسب برای نشستن و تأمین شرایط مناسب برای آنها باید مورد توجه قرار گیرد .

فصل پنجم- پوشش و لباس دانش آموزان

ماده 64- لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت و رنگ ، ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه باشد .

ماده 65- دانش آموزان باید علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه ، در آمد و رفت به مدرسه نیز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هر گونه تصویر و نوشته استفاده کنند .

ماده 66- لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش ، نشان وقار و عفاف آنان است ، شکل و دوخت لباس آنان باید با شئون اسلامی متناسب باشد .

ماده 67- پوشش دانش آموزان دختر شامل 1) چادر ، مانتو ، شلوار ، مقنعه 2) مانتو ، شلوار و مقنعه می باشد .

تبصره 1- چادر بهترین حجاب و مناسب ترین پوشش می باشد . شایسته است مدیران مدارس ضمن رعایت عدم اجبار ، دانش آموزان دختر را به استفاده از آن تشویق و توصیه کنند .

تبصره 2- رنگ مانتو ، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر باید ضمن توجه به شرایط سنی و جغرافیایی از میان رنگ های مناسب انتخاب شود .

فصل ششم - مقررات انضباطی دانش آموزان 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)