X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

خودشناسی و تصمیم‌گیری موثر

خودشناسی و تصمیم‌گیری موثر    
    در تمامی لحظات زندگی ما در حال تصمیم‌گیری هستیم. در زندگی شخصی و زندگی کاری با اخذ تصمیمات گوناگونی روبروییم که همگی بر زندگی ما اثر می‌گذارند.    

ادامه مطلب

خودباوری و خوداتکایی

خودباوری و خوداتکایی    
    جوانی دوره‌ای از زندگی است که فرد می‌تواند بهتر و راحت‌تر مفاهیم انتزاعی را در ذهن خود ساخته یا مواجه شده و آنگاه به تحلیل و تبیین پرداخته و در فرآیند زندگی خود به رفتار و کردار تبدیل کند.    

ادامه مطلب

آموزش تجسس نامحسوس!!!

آموزش تجسس نامحسوس!!!

دردنیای پر هیاهوی جوانی‌

تجسس

عبور از نوجوانی و رسیدن به دنیای پر هیاهوی جوانی ویژگی‌های خاص خود را دارد. مساله اینجاست که والدین در مورد شیوه برخورد با کودکان و همسران و گاهی سالخوردگان دقت می‌کنند ، اما کمتر درباره چگونگی روحیات و نحوه برخورد خود با فرزندان نوجوان‌شان که در حال ورود به دنیای جوانی هستند دقت و مطالعه می‌کنند.

 

ادامه مطلب