آموزش فناوری دانلود

روشها و رویکردهای برنامه ریزی درسی

 روشها و رویکردهای برنامه ریزی درسی

مقدمه

برنامه درسی که محصول برنامه ریزی درسی است به مجموعه‌ای از تجربیات اطلاق می شود که در اختیاریادگیرندگان قرار می‌گیرد. برای طراحی برنامه درسی روشهای متعددی وجود دارد که روش موضوعی، روش موازی، روش میان رشته‌ای ، روش چند رشته‌ای و روش فرا رشته ای از مهمترین آنها به شمار می‌آید. هر کدام از روشها اصول و مراحل خاص خود را داشته و محاسن و معایب ویژه‌ای دارند. مسئله این است که اهداف همه رویکردها و روشها، یادگیری و ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده است. تغییرات مطلوب شامل تغییر در دانش، نگرش و مهارت افراد می‌باشد و این امر یکی از اهداف عمده نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شوند و تمام تلاشها و منابع برای رسیدن به این هدف مهم صرف می‌گردد.

ادامه مطلب

رنسانس معنوی در برنامه درسی هزاره سوم

رنسانس معنوی در برنامه درسی هزاره سوم

سه چیز است که انسان را از رشد معنوی باز می دارد . 1- کم همتی 2- کم تدبیری 3- سست  رایی( امام صادق (ع) )

مقدمه

پس از فروکش کردن طغیان مادی گرایی که تمام مظاهر درونی و معنوی انسان ها را در معرض خطر قرار داد ، در حال حاضر زمزمه ی بازگشت «معنویت» به عرصه های زندگی اجتماعی و فرهنگی غرب آغاز شده است . معنویت به همان سرعتی که در طول چند       قرن اخیر از اذهان روشنفکران و اندیشمندان غربی رخت بر بسته بود به همان سرعت نیز در حال بازگشت است . گرایش به معنویت به عنوان گرایشی نو ، در عرصه های              تربیتی و فرهنگی مغرب زمین بیش از عرصه های دیگر به چشم می خورد . این امر به       دو علت اتفاق افتاده است . نخست آنکه حوزه ی تعلیم وتربیت بهترین موقعیت و فرصت را برای تبلور معنویت درانسان فراهم می کند . دوم آنکه موضوع معنویت ذاتاٌ موضوعی تربیتی است. اگر بپذیریم که رنسانس (تجدید حیات) علمی و صنعتی از مغرب زمین شروع شده است پس بایستی بپذیریم که رنسانس معنوی هم از مغرب زمین شروع شده و به شکل   فزاینده ای در حال گسترش است.

 

ادامه مطلب

ارتقای کیفیت اجرای برنامه‏های درسی

ارتقای کیفیت اجرای برنامه‏های درسی

 نکته‏ها و توصیه‏ها

اشاره

مدیران و معلمان برای کسب موفقیت در ارتقای کیفیت اجرای برنامه‏های درسی، به دانش و اطلاعاتی گسترده نیاز دارند؛ دانش و اطلاعاتی که از منابع موثق و معتبر قابل حصول باشد. مدارس و کلاس‏های درس امروز، بسیار ناهمگن‏تر و پیچیده‏تر از مدارس و کلاس‏های گذشته‏اند. به‏دلیل وجود تفاوت‏های‏ فردی‏ و فرهنگی، چه‏در جامعه‏ی دانش‏آموزی و چه‏در جامعه‏ی معلمان‏ و کارکنان‏مدارس، و نیز به‏دلیل چند‏وجهی‏بودن فرهنگ و محیط مدارس و کلاس‏ها، معلمان و مدیران مدارس به‏عنوان رهبران آموزش و سکان‏داران چرخه‏ی یادگیری، با چالش‏های متعدد و متنوع رو به ‏رو هستند. 

ادامه مطلب