آموزش فناوری دانلود

عوامل بنیادی مؤثر بر انگیزه

عوامل بنیادی مؤثر بر انگیزه

فرهنگ

هنگامی که مذهب، افسانه ها، ادبیات عامیانه، قوانین مدنی در مورد تعلیم و تربیت، موقعیت حقوق معلمان و انتظارات والدین از فرزندان در مدرسه و نقش آن ها در ارتباط با مدرسه همه بر اهمیت و ارزش دانش آموزی و پیشرفت علمی تأکید داشته باشند و اگر یادگیری و پیشرفت در مدرسه به صورت فضیلت شخصی مهم و موضوع معنوی تلقی شود و این امر واکنش مثبتی از سوی سایر دانش آموزان و خانواده داشته باشد، ترویج این فرهنگ می تواند یادگیرندگان را در پوییدن راه دانش با انگیزه سازد.
ادامه مطلب

نحوه برنامه ریزی و مطالعه--------------------------------------------------------------------------------

برنامه ریزی فعالیتی است که انسان قبل از آنکه بخواهد کاری را شروع نماید، بداند و بگوید چه می خواهد بکند لذا برنامه ریزی صحیح و علمی باعث می شود که انسان با تلاش کمتر مطلب بیشتری یاد بگیرد، زیادخسته نشود و از درس خواندن لذت ببرد. بنابراین ابتدا باید اولویتهای زندگی را مشخص و وقت خود را تقسیم و براساس اهمیت اولویتهای زندگی این وقت را توزیع نماید. باین توصیف برنامه ریزی انسان را از بلاتکلیفی و سردرکمی که زمینه ساز اضطراب و تشویش ناشی از عدم انجام وظایف است دور کرده و با انجام به موقع و موثر فعالیتهای روزانه عاملی مهم در تامین بهداشت روانی فرد خواهد گردید. مهمترین عوامل یادگیری عبارتند از :

1) داشتن هدف و انگیزه
۲) توجه و دقت
۳) فهمیدن و درک مطلب
۴) همت و پشتکار
۵) امیدواری ضمن آرزوی بهروزی به منظور استفاده بهینه از اوقات خودو موفقیت در تحصیل رعایت نکات زیر توصیه می شود.
۱) برنامه درسی خود را بر اساس برنامه هفتگی کلاس تنظیم نمائید.
۲) میزان ساعات مطالعه روزانه حداقل برابر ساعات آموزشی برنامه کلاسی باشد(۴ تا ۵ ساعت مطالعه مفید در روز)
۳) برای فهم بهتر و یادگیری بیشتر سعی نمـائید روانخوانی خود را به گونه ای تقویت نما ئید که فهم جملات برای شما آسان گردد.
۴) هنگام مطالعه کاملا متمرکز در کلمات و مفهوم جملات مورد مطالعه باشید.
۵) ساعات مطالعه موثر و مفید در طی شبانه روز برای افراد مختلف متفاوت و براساس تجربه شخصی مشخص می شود. برنامه درسی خود را براساس این شناخت از خود تهیه نمائید.
۶) مطالعه درسی خود را در سه بخش قبل از تدریس دبیر ، مرور اجمالی بعد از تدریس همان روز و مطالعه عمیق تنظیم نمائید، مطالعه عمیق را با توجه به برنامه درسی روز بعد انتخاب نمائید.
۷) ساعاتی از برنامه هفتگی را به عنوان وقت آزاد در برنامه درسی پیش بینی نمائید تا در صورت لزوم و یا به هنگام اعلان امتحان توسط دبیران محترم با کمبود وقت مواجه نگردید.
۸) به منظور یادآوری دروس گذشته ،ساعاتی از هفته (ترجیحا انتهای هفته ) به دوره کردن دروس گذشته بپردازید توصیه می شود ۲ تا ۳ درس را در هفته دوره نمائید تا در مدت یکماه کلیه دروس یکبار دوره شوند.
۹) سعی نمائید در محیط آرام و بدور از عوامل برهم زننده تمرکز حواس مطالعه نمائید و حتی الامکان محل مطالعه ثابت باشد.
۱۰)برنامه درسی خود را با برنامه زندگی روزانه خانواده هماهنگ نمائید تا تداخلی پیش نیایدو ساعات نهار و شام بهمراه و در کنار سایر اعضای خانواده باشد.
۱۱) دانش آموزان نوبت صبح یکساعت استراحت پس از صرف نهار را حتما در برنامه روزانه خود مورد توجه قرار دهند.
۱۲) از تماشای تلویزیون و یا انجام بازیهای رایانه ای بعنوان وقت استراحت بین مطالعه دروس جدا پرهیز شود.
۱۳) برنامه غذائی خود را طوری تنظیم نمائید که در ساعات مطالعه معده کاملا خالی و یا کاملا پر نباشد.
14) فضای اتاق مطالعه خیلی گرم و یا خیلی سرد نباشد و از حالت دراز کش هنگام مطالعه جدا پرهیز نمائید.
۱۵) برای موفقیت بیشتر در یادگیری روشهای مطالعه و یادگیری را مورد توجه قرار دهید.

روشهای مطالعه و یادگیری

روشهای مطالعه و یادگیری

آسیب شناسی مطالعه در دانش آموزان و شیوه های کنترل آن

حمید ترکمندی

معمولا همه می گویند : مطالعه کنید ، مطالعه مهم است ، زیاد بخوانید و ... اما کمتر به ما شیوه مطالعه را می آموزند . یکی از عواملی که باعث افت تحصیلی می شود ، مشکلات نحوه مطالعه و یادگیری است . یکی هنگام مطالعه راه می رود ، یکی بلند می خواند ، یکی با چشم می خواند و ... خیلی ها اعتراض دارند که وقت زیادی صرف مطالعه می کنیم ولی چیزی یاد نمی گیریم ! به اختصار برخی آسیبهای عمده مطالعه آورده می شود :

ادامه مطلب

یادگیری و تدریس

یادگیری یک فرآیند است . در هر فرآیند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل تغییرات گوناگونی را به دنبال می آورد. بررسی همه عوامل موثر در فرایند تدریس امکان پذیر نیست . چند تا از مهمترین این عوامل که تاثیر آشکاری در روند یادگیری دارند عبارتند از : آمادگی انگیزه و هدف تجارب گذشته موقعیت و محیط یادگیری روش تدریس تمرین و تکرار و... از این میان درباره دو عامل آمادگی و شیوه تدریس نکاتی را از نظر می گذرانیم .


ادامه مطلب

حافظه خود را تقویت کن

با وجود آنکه گاهی اوقات بعضی چیزها را فراموش می کنیم ، اما میتوان  گفت رو.ش ها یی وجود دارد که باکمک  آنهامی توان حافظه  خود را تقویت  کنیم . باوجود یک حافظه قویتر، بهتر می توانیم فعالیت های روزانه خودرا انجام دهیم و از طرفی قادرخواهیم بود ،مغز خودرا دربرابربیماری آلزایمر محافظت کنیم. تحقیقات انجام شده در طول سالهای اخیر نشان می دهد کسانی که فعالیت های فکری انجام می دهند ، کمتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر قراردارند و از طرفی حیواناتی که مغز آنها بیشتر تحریک می شود ، مرکز حافظه بزرگتری دارند.شما نیز می توانید با انجام تغییرات کوچکی در زندگی خود علاوه برآنکه حافظه خودرا تقویت نمایید از بروز بیماری آلزایمر نیزپیشگیری کنید.   

مراحل زیر می تواند شروعی برای این  تغییرات محسوب شود.

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>