X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

ارزش به چه معناست؟

 
ارزش ها اصولی هستند که به ما کمک میکنند که تصمیم بگیریم که چه کاری درست  و چه کاری غلط است. در حقیقت ارزش ها یک نوع اعتقاد درونی هستند که در طی امور و رفتارهای روزمره در ما تثبیت میشوند و چیز هایی هستند که برای فرد مهم بوده و مورد علاقه اوست.  ارزش چیزی است که ما موافق یا مخالف آن هستیم
 
 
بسیاری از ارزشها بر ما روشن است مانند احترام، هوش و استعداد، عشق، درستکاری، دوستی، مهربانی، سلامتی، بخشندگی , سختکوشی.
افراد ممکن است در زندگی ارزشهای گوناگونی داشته باشند و بر آن اساس رفتار و منش مشخصی داشته باشند؛ بعنوان مثال:
ادامه مطلب

گـام‌هـایـی بـه سـوی مـوفـقـیـت

موفقیت، لباسی نیست که تنها به قامت د‌یگران برازند‌ه باشد‌، گیاهی نیست که فقط د‌ر سرزمین‌های د‌یگر بروید‌، بارانی نیست که تنها د‌ر فصل بهار ببارد‌. ما هرکس که هستیم و د‌ر هرکجا و با هر شرایطی که زند‌گی می‌کنیم می‌توانیم موفق‌تر باشیم و به خواسته‌های ارزشمند‌ خود‌ د‌ست یابیم. فقط باید‌ بد‌انیم که موفقیت رایگان به د‌ست نمی‌آید‌، قیمت د‌ارد‌، قیمت آن، بذل کوشش و جد‌ّ و جهد‌ متماد‌ی است. همین امروز عنان زند‌گی خود‌ را به د‌ست خود‌ گرفته و به رؤیای شخصی خود‌مان اتکا کنیم، با تغییر رؤیاهایمان،‌ زند‌گی خود‌ و اعضای خانواد‌ه خود‌ را تغییر د‌هیم، شیرینی، لطافت، صد‌اقت و پاکی را به رؤیاهای خود‌ راه د‌هیم چرا که: رؤیابینی هنر برجسته انسانهای همیشه موفق تاریخ بود‌ه است.

ادامه مطلب

مغز اطلاعات مهم را به خاطر می‌سپارد 

تحقیق جدید بر روی موش‌ها علت اینکه بخشهای حافظه مغز اطلاعات پیش‌پا افتاده و معمولی را نمی‌پذیرد و اطلاعات مهم را حفظ می‌کند تا به حافظه درازمدت تبدیل شوند روشن می‌کند.

بخشهای حافظه مغز غالبا به علت انبوه اطلاعاتی که مغز را بمباران می‌کنند با مشکل بار اضافه روبروست/
به گزارش ایرنا و به نقل از ساینس دیلی، این تحقیق جدید نشان می‌دهد چگونه عواطف به مغز کمک می‌کند تا "تصمیم بگیرد" کدام خاطرات را حفظ و کدام یک را دور بریزد.

ادامه مطلب

علت قبول نشدن در کنکور


گروه آموزشی: چرا که سال فقط ۳۶۵ روز است. در حالی که:

سال ۵۲ جمعه داریم و می‌دانید که جمعه‌ها فقط برای استراحت است به این ترتیب ۳۱۳ روز باقی می‌ماند.

حداقل ۵۰ روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به‌دلیل گرمای هوا مطالعه‌ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین ۲۶۳ روز دیگر باقی می‌ماند.

در هر روز ۸ ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا" ۱۲۲ روز می‌شود. بنابراین ۱۴۱ روز باقی می‌ماند.

ادامه مطلب

پژوهش در آموزش و پرورش 

چکیده :

پژوهش در جهان امروز به عنوان پایة پیشرفت معرفی شده است ، نظر به پیوستگی و همبستگی پدیده های گوناگون در جوامع و نگرش سیستمی ، برنامه ریزی جامع اقتصادی ، اجتماعی عالی ترین و دقیق ترین دستاوردها به حساب می آید .

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>