آموزش فناوری دانلود

خواندن و نوشتن همراه با تفکر

خواندن  و  نوشتن همراه  با  تفکر

هنگامی  که  نویسنده ای به  خلق  اندیشه  ها  و  طرحهای  خویش  مشغول  است  ممکن  است  نوشته  هایش  با  اشتباهات  و  کاستیهایی  همراه  باشد  و  در  اینجا  است  که  ممکن  است  ثمره های  فکری  او  به  ذهن  خوانندگانی  که بدون  تفکر  مطالعه می  کنند ،راه  یافته  و  در  اعمال آنها  اثرات  نامطلوبی  بگذارد  و  به  همین  علت  است  که  در  شرایط  امروز،هم  نویسنده  و  هم  خواننده مطالب  باید  برای  آن  چیزی  که  می نویسند  و  آن  چیزی  که  می  خوانند ،بیندیشند.

هنگامی  که کسی  قلم  به  دست  می  گیرد  و  می  نویسد،ضروری  است  که  سایه  تفکر  لحظه به  لحظه  بر بالای  سر  کلمات ثبت  شده  او  روان باشد  تا بهترین  اثربخشی  ناشی  از نوشتن  در خواننده پدپد آید .

تولستوی  می گوید: نوشتن مانند  زاییدن  است ،هنگامی  که  جنین  کامل  می شود ،به  دنیا  می آید  و  فکر  هم  تا کامل  نشود ،ثمره ای نخواهد  داد.همچنان  که  جنین  بسختی  متولد  می  شود ،پیدایش فکر هم  توام  با درد  و  رنج  است .

با  همه اینها،ممکن است  انسان  در  انتقال  دانسته هایش  به  صورت  کلمات  خطا  کند  یعنی  یا  نوشته ها  براستی  حقایق  درون  ذهن  نویسنده  را   منتقل  نکنند  و  یا  دانسته  های  ذهن  از  دقت  نظر  برخوردار  نبوده  و به  همراه  واژه  ها،مفاهیم  نادرست  را  به  درون  ذهن  خواننده  منتقل  کنند .

لذا ضروری  است  کسی  که  مطالعه  می  کند  به  دقت  در  مورد  آن  چیزی  که می  خواند  ،بیندیشد  و به  گفته ” هری  گلدن “ ، روزنامه نگا ر  معروف ،” خواندن بدون  فکر  کردن ،بدتر از  نخواندن  است .“

که می  خواند  و  با  پرتو  تفکر  و  دقت نظر  در جاده  کلمات  قدم  می  زند ،اگر  این  مسیر  را  به  درستی  بپیماید،ممکن  است  با  حقایقی به  شرح  زیر  روبرو  شود :

1-یافته های ناشی  از  مطالعه  خویش  را با  دانسته های  درون ذهنش به  هم می آمیزد و  به  نکات  جدیدی می  رسد.

2-با  خواندن  مطالب  به  فکر  فرو  می  رود  و  در مورد  آنها می اندیشد و  سوالاتی  در  ذهنش  پدید  می  آید  که  او  را  به  سوی  کسب  دانسته  های  جدید  هدایت  می کند و چراغ  علم  و  دانش  او فروزان  تر  می شود .

3-هر  چیزی را  چشم  بسته  قبول  نمی  کند  و  چه  بسا  نوشته  ها  را  پر  از  اشتباهات  یافته   و خود  را  از  شر  یک  نرم  افزار  مخرب  نجات  می بخشد  و آن  را  از  ذهن  می  زداید.

4-به  نقد مطالب  خوانده  شده  می پردازد و مزایا  و معایب آن  را  سنجیده و کفه  ترازو   را می نگرد  که  به  کدام  سو متمایل  است ،آیا  به  سلامت  جسم و  روح  او  کمک  می  کند و  یا تخریب  گر  او است.

5-ابهامات  پدید آمده  در  ذهنش را پیگیری  می کند  و با نویسنده  مطلب  ارتباط  برقرار کرده   و  به  تبادل نظر می پردازد  و  علاوه  بر  کسب  اطلاعات   بیشتر ،دانسته  هایش  را  به  نویسنده  منتقل  می کند  و  سبب  رفع  کاستیهای  قلم  نویسنده  شده  و  به  او کمک  می کند  تا  در  آینده  بتوان  نرم افزار کامل تری  خلق  کند.

امروزه  رسالت  سنگینی  بر  گردن  مطالعه  کننده وجود  دارد ،زیرا  او است  که  قادر  است  به  نویسندگان  کمک  کند  تا  آنان  در  راه خویش  قدم  های  درستی  را بردارند.خوانندگان  منفعل  و  بدون فکر،چه  بسا  زمینه  ساز  شکل گیری  نویسندگانی  در  جامعه  شوند  که  قلم  آنان  اثرات  نامطلوبی  بر  جامعه بر جا  بگذارد،اثراتی  که  سالیان آینده  به  یکباره  پدیدار می  شود .

6-خواننده  فعال  در خصوص  مطالب  خوانده  شده  با  متخصصان  و  اندیشمندان مشورت  کرده و آن  را  مورد  تحلیل   قرار می  دهد  و  از  نکات سودمند آن می  آموزد  و  از  خطرات آن آگاه می  شود .

چه  بسیار  نوشته هایی  که بدون  فکر  خوانده  شده  اند  و خوانندگان  شان  به  مصیبتی  گرفتار شده  اند.

 امروزه  زمانی  است  که  علاوه  بر اینکه  ما نیازمند  نویسندگان  توانمند و اندیشمندی  هستیم ،نیازمند خوانندگان  متفکری  نیز  هستیم  و  به  گفته  پاسکال،” اندیشه و  تفکر  پشتوانه  یی  بزرگ در سراسر  حیات  بشر  است  و انسان  بی  اندیشه  و  تفکر  به  ماده یی بی  روح  می  ماند،“ 

منبع : مقاله " خواندن و نوشتن با  تفکر"- نویسنده :  حمید  میرزاآقایی   - روزنامه  اعتماد -  یک  شنبه  22 دی ماه 1381 -صفحه 7

 

مناسبات انسانی در اداره ومدرسه

مناسبات انسانی در اداره ومدرسه

یکی ازسامانه های اصلی در ارتقاء مناسبات انسانی بخصوص در ادارات که باعث نفوذ در قلوب مخاطبان و تعادل وتسهیل ارتباطات سطوح مختلف سازمانی  می شود  اخلاق است .

وجود اخلاق در اداره ،ادب، نزاکت انسانی، احترام به خواسته های مشروع افراد، عدالت همه جانبه در زمینه های علمی واجتماعی می تواند یکی از مولفه های مهم واساسی  در افزایش راندمان اداری وافزایش مناسبات انسانی در بین همکاران اداری از یک سو وافزایش اعتماد وبه تبع آن  بهره وری سازمانی و رضایت زندگی شغلی درکارکنان(همکاران اداری و آموزشی ) می شود.  

رفتارهای صحیح انسانی وداشتن اخلاق حسنه  دیواره سخت مقررات بی روح را درهم می شکند.  در زیر به  چند نمونه از خصوصیتهای اخلاقی مثبت که در  ارتقای سطح مناسبات اداری و به تبع آن  افزایش راندمان وکارایی کارکنان اعم از اداری وآموزشی   می انجا مد می پردازیم .

·        الف) صداقت و تعهد کاری

صداقت وتعهد کاری از ارزش های پسندیده ای است که مقبول همه فرهنگ های انسانی بوده و است و تمامی صاحب نظران تعلیم وتربیت از اعصار گذشته تا کنون بر گسترش آن در نهادهای اجتماعی تاکید داشته ودارند و یکی ازمولفه های تعیین کننده جوسازمانی مثبت   وافزایش  صداقت  وایجاد مناسبات صحیح سازمانیست .

نبود آن یک تهدید واقعی برای سازمان است.اگر وجود این ارزش های پسندیده اخلاقی درسازمان ها رنگ شوند.مسیرسازمان به سمت وسوی خلاف کاری گسترش می یابد و بمرور زمان اعتبار اجتماعی سازمان کاهش می یابد. پس از گذشت زمان ونبود صداقت  کار آیی و اثر بخشی  سازمان  و مناسبا ت صحیح کارکنان  کاسته می شود. تا جایی که سبب گسست اجتماعی و شکست سازمانی می گردد.کاغذ بازی، وجود فیلترهای متعدد، بازرسی های بی رویه ،جو بد بینی، گوش وچشم گذاری های افراط گونه ودر نهایت کم کاری، تمرد، غیبت،تمارض وقفل شدگی سیستم، نمود نبود صداقت کاری در سازمان است.

·        ب) عدم تبعیض

 

تبعیض پاسخ متفاوت در مقابل رخدادی یکسان به افراد با شرایط یکنواخت است.

تبعیض نمودی آشکار از بی عدالتی است. تبعیض اثرات تخریبی بسیار بر روحیه کاری کارکنان اعم از اداری و آموزشی  دارد. درسازمان پر از تبعیض اثری از جو فرهنگی مثبت وروحیه کاری بالا ومناسبات صحیح بین کارکنان  نیست.

 

تبعیض فقط در امور ملموس ومادی خلاصه نمی شود.بلکه نگاه کردن مدیر،گفتارها و حتی گوش دادن به سخنان افراد نیز می تواند تبعیض گونه باشد. به ویژه اینکه مدیر باید دقت نظر داشته باشد که رعایت عدالت همه جانبه در سازمان باعث می شود تا مدیربه جایگاه رهبری عروج کند و جو فرهنگی سازمان مثبت شود و کارکنان درمحیط کاراحساس آرامش و راحتی داشته باشند وبدانند که در سازمان حقوق حرفه ای و اجتماعی آنها محفوظ است.

 

ازاین طریق اعتماد سازمانی رشدمی کند وهرکس از کارکردن در سازمان خود احساس خوشبختی می کند. چون عدالت نزدیک ترین کار به تقوی است. و مدیر متقی عادل است.که لازمه آن خود سازی اخلاقی است. که نیاز به زحمت دارد.    

     ساز و کار های اساسی برای مقابله با تبعیض عبارتنداز:

 

1- خودسازی اخلاقی

2- داشتن صلاحیت (دانش حرفه ای تجربه کاری)

3- اطلاعات مکفی ومتقن از سازما ن وکار کنان

4- شهامت داوری صادقانه

5- جامع نگری

6- تعمق در اندیشه

7- نداشتن نقطه ضعف ،

8- سعه صدر (ا نتقاد پذیری)

9-ایثار و گذشت

·        ج) هم کوشی

هم کوشی در یک فضای سالم سازمانی  به وجود می آید. ساختارگروهی به گروه کاری تغییرشکل می دهد. جو صمیمیت باعث تسهیل وتصعید تعاملات درون سازمانی می شود وبه راحتی تجارب کاری و اطلاعات شغلی مباد له می شوند . از کارکردهای یکدیگر بازخورد می گیرند. اگر اشکالی در کار یکی از افراد گروه به وجود آید، گروه در جهت رفع آن کوشش و اهتمام می کند . همه از کار کردن در کنار یک دیگر احساس لذت می کنند . گلو گاهها و نقا ط کور سازمانی به حد اقل خود کاهش می یا بد. همه نسبت به یکد یگر و تحقق اهداف سازمانی احساس تعهد و تشریک مساعی فکری و عملی می کنند. در نگهداری و مراقبت ابزار و لوازم کار خود کوشا و دقت نظر دارند. در واقع یک پیوند عمیق عاطفی برای تحقق اهداف سازمانی نمود پیدا می کند .که هیچ ساختار قانونی قادر به ترسیم و نمود آن نمی باشد.

 

 

·        د)کاهش غیبت

غیبت یک رفتار مذموم اخلاقی است.(پشت سر کسی بد گویی کردن) این رفتار آنقدر مذموم و زشت است که خداوند در قرآن کریم آن را تعبیر به خوردن گوشت برادر خود کرده است .پیامبر(ص)در جایی می فرمایند: غیبت از زنا بدتر است.

وجود روحیه غیبت در سازمان باعث ایجاد جو فرهنگی بد بینی می شود.آثارعینی آن کاهش صداقت، محبت، منزلت و کرامت انسانی افراد درسازمان است که نتیجه آن کاهش تعامل کلامی و رفتاری بین کارکنان با کارکنان ومدیریت با کارکنان وکارکنان با مدیریت است.

 

سازمان با فرهنگ اقلیمی غیبت، فاقد روحیه کاری و خلاقیت است. نیازهای عاطفی افراد(دوست داشتن ومحبت و آرامش)ارضا نمی شود. افراد از نظر روحی افسرده و غمگین تعجیل در خروج محل کار می کنند. کار کنان روحیه هستند. برای فرار از محیط کار مبادرت به غیبت(ترک محل کار) تمارض، تاخیر در ورود و ای عصبی و پرخاشگر پیدا می کنند. تا جایی که ممکن است وسایل ولوازم کار خود و دیگران را خراب کنند. فضای نا امن وتاکید بر نقاط ضعف همدیگر سازمان را در بر می گیرد. همه نسبت به یکدیگر به دیده بد بینی ومخاصمه می نگرند. جو بی اعتمادی فضای اقلیمی سازمان را دست خوش بی تحرکی و تخریب روحیه می کند وافراد از هم گریز دارند.دراین شرایط رضایت شغلی و بهره وری سازمانی به نازل ترین حد خود سقوط می کند و تنها چاره ساز مشکل بهره گیری از اخلاق انسانی وبه ویژه پرهیز از غیبت است که مدیر با معرفی الگویی برتر از خود و آموزش کارکنان در جهت اخلاق و ساختن محیطی مفرح و انسانی که همه همدیگر را دوست داشته با شند و از کنار هم بودن لذت ببرند میسرمی شود.

 

مهارت های ده گانه زندگی

مهارت های ده گانه زندگی

 

خودآگاهی

خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.

 همدلی

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد  درک کند. همدلی به فرد کمک می کند تا بتوانند انسانهای دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجار رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده ، نسبت به انسان های دیگر منجر می شود.

 ارتباط مؤثر

این توانایی به فرد کمک می کند تا بتواند کلامی و غیر کلامی و مناسب با فرهنگ ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواندنظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است.

 روابط بین فردی

این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر فرد با انسانهای دیگر کمک می کند. یکی از این موارد ، توانایی ایجاد روابط دوستانه است.که در سلامت روانی و اجتماعی ، روابط گرم خانوادگی ، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

 تصمیم گیری

این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل تصمیم گیری نماید. اگر کودکان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیری کنند ، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

 حل مسأله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید . مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند ، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

 تفکر خلاق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حلهای مختلف مسأله و پیامدهای هر یک از آنها بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست ، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

 تفکر انتقادی

تفکر انتقادی ، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است . آموزش این مهارت ها ، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها ، فشار گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن در امان بمانند.

  توانایی حل مسأله

این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد ، نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد . اگر با حالات هیجانی ، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت و برای سلامت پیامدهای منفی به دنبال خواهند داشت.

 توانایی مقابله با استرس

این توانایی شامل شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است . شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و موضع گیری های خود فشار و استرس را کاهش دهد.

 

 

 اجزای مهارتهای ده گانه زندگی

 خودآگاهی

·          آگاهی از نقاط قوت

·          آگاهی از نقاط ضعف

·          تصویر خود واقع بینانه

·          آگاهی از حقوق و مسئولیت ها

·          توضیح ارزشها

·          انگیزش برای شناخت

 مهارتهای ارتباطی

·          ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر

·          ابراز وجود

·          مذاکره

·          امتناع

·          غلبه بر خجالت

·          گوش دادن

 همدلی

·          علاقه داشتن به دیگران

·          تحمل افراد مختلف

·          رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر

·          دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)

·          احترام قائل شدن برای دیگران

 مهارتهای بین فردی

·          همکاری و مشارکت

·          اعتماد به گروه

·          تشخیص مرزهای بین فردی مناسب

·          دوستیابی

·          شروع و خاتمه ارتباطات

 مهارتهای حل مسأله

·          تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق

·          درخواست کمک

·          مصالحه (برای حل تعارض)

·          آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات

·          تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه

 مهارتهای تفکر خلاق

·          تفکر مثبت

·          یادگیری فعال ( جستجوی اطلاعات جدید )

·          ابراز خود

·          تشخیص حق انتخاب های دیگر ( برای تصمیم گیری )

·          تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

 مهارتهای مقابله با هیجانات

·          شناخت هیجان های خود و دیگران

·          ارتباط هیجان ها با احساسات ، تفکر و رفتار

·          مقابله با ناکامی ، خشم ، بی حوصلگی ، ترس و اضطراب

·          مقابله با هیجان های شدید دیگران

 مهارتهای تصمیم گیری

·          تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایق کارهایی که می توان انجام داد که انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد.

·          تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها

·          تعیین اهداف واقع بینانه

·          برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود

·          آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید

 مهارتهای تفکر انتقادی

·          ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار

·          آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها

·          واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند

·          آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

 مهارتهای مقابله با استرس

·          مقابله با موقعیتهایی که قابل تغییر نیستند

·          استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان ، طرد ، انتقاد)

·          مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد

·          آرام ماندن در شرایط فشار

·          تنظیم وقت

 ****

منبع : سایت  کانون قلم -http://ghalamngo.com     -    آدرس اینترنتی : http://ghalamngo.com/pages/maghalamt/maharamt_zendegi.htm

 

ویژگی های معلم پرورش دهنده ی خلاقیت

ویژگی های معلم پرورش  دهنده ی خلاقیت

 مربی یا معلمی  که می خواهد  یک کلاس  ویژ ه ی  پرورش  خلاقیت  را اداره کند  و یا  این که  علاقمند  است  در جریان  تدریس  روزمره ی خود  به طور جدی  پرورش  خلاقیت  دانش آموزان  را هم مدنظر داشته باشد، اگر چنان چه از خصوصیات  و نگرش  های  ویژ ه ای  که با ماهیت  و فرآیند  خلاقیت  مناسبت دارد ، برخوردار باشد ،مطمئنا  در کار  خود بسیار  موفق تر  عمل خواهد  کرد. البته  یک چنین  معلمی  حتما لازم نیست  که خودش  فردی  خلاق  باشد ،اما اگر  چنان چه  شخصا  از مهارت های  اساسی  خلاقیت   برخوردار  باشد  و بتواند  عملا  از آن ها  استفاده کند ،بدون شک  در پیش  برد  و هدایت  کلاس  و تاثیر گذاری  بیش تر و بهتر بر دانش  آموزان  خود موفقیت  بیش  تری  کسب  خواهد کرد.

برخی  ویژگی های  معلم  علاقمند  به خلاقیت  که داشتن  آن ها  به بازدهی  بیش  تر  کلاس  و تدریس  او می انجامد، موارد  زیر است :

1- فردی  انتقاد پذیر باشد .

2-تحمل  عقاید  نو دانش آموزان  را داشته  باشد.

3-از  صبر  و تحمل  بالایی  برخوردار  باشد .

4-به تفاوت های  فردی  و منحصر به فرد  بودن  تک تک  دانش آموزان  اعتقاد  داشته باشد.

5-از انگیزه ای  قوی  برخوردار  باشد.

6-پذیرای  ایده ها  و نظرات  غیر عادی  دانش  آموزان  خود باشد.

7-دوست دار  هنر  و زیبایی شناسی  باشد.

8-تا حد امکان  به دانش  آموزان  خود آزادی عمل  بدهد.

9-در چند  زمینه ی مختلف معلومات  و مهارت  داشته باشد .

10-برای  هر دانش  آموز احترامی  ویژه  قائل  باشد .

11- خیال  پردازی دانش  آموزان  را تشویق کند.

12-در مواقع لزوم  بتواند  کودکانه بیاندیشد  و کودکانه  عمل  کند.

13-به دانش آموزان  خود اجازه  دهد که گاهی  اشتباه کنند.

 معلم  دوست دار  خلاقیت :

احساس می کنم  اگر به دانش آموزانم  اجازه ی  اشتباه کردن  را بدهم ،بزرگترین  چیزها را به آن ها آموخته ام .

   

****

منبع :کتاب ((  کلاس  خلاقیت)  -منبع  -  سلیمانی ،افشین  « کلاس  خلاقیت » انتشارات  انجمن  اولیاء و مربیان .تاریخ انتشار :1381تابستان . چاپ  اول.  تیراژ :  5000  جلد

برای کمک به سایت روی بنر تبلیغاتی زیر کلیک کنید