آموزش فناوری دانلود

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که ناگزیرازارتباط وبرخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس قادر نیست بدون کمک ومساعدت وارتباط با دیگران ، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد .حال سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم وجهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه چه کارهایی نباید انجام دهیم. در معاشرت باید با روی گشاده ونرمی ومهربانی با همه رفتار نمود وتند خویی با هرکس که باشد بد است .اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم واز زبان آنها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده کنیم ،اغلب به نتیجه دلخواه می رسیم وبا دیگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراری ارتباط موثرمی باشد .بعضی ها گمان می کند که ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن ویا بحث کردن است ، اینها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می گوییم که پیامی در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک می شود، خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ، عمدی و…. ولی اگر ادراک شود ،جنبه پیام ارتباطی پیدامی کندوهمین عدم درک پیام رابطه رامختل،معشوق ونارسامی سازد. ارتباطات عامل ومنشا بسیاری از شادیها وغصه ها و رنجها زندگی است ، زندگی شاد ، زندگی سرشار از دوستی است . روشن است که با افراد متفاوت ، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاکید بر خصوصیات مشترک ارتباط را موثر می کند ، ما انسانها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم ،با کمی تمرین می توان خود را همراه دیگران بیابیم و با آنها دوست وهم رای شویم.

ادامه مطلب

یادگیری مفاهیم درسی را برای شب امتحان نگذارید

یادگیری مفاهیم درسی را برای شب امتحان نگذارید

یک کارشناس تعلیم و تربیت در گفتگو با خبرنگار فارس با تاکید بر اینکه نمی توان از دانش آموزی که یادگیری تمام مفاهیم کتابهای درسی خود را برای شب امتحان گذاشته است انتظار نمرات چندان مطلوبی داشت ،‌ می گوید : دانش آموزان باید درنظر داشته باشند که امتحان پایان سال تحصیلی نیز امتحانی است مثل سایر امتحانات فقط کمی اهمیت نمره حاصله بیشتر است اما چندان تفاوتی با سایر امتحانات ازنظر میزان سختی سوالات ندارد و والدین نیز باید سعی کنند به جای تزریق استرس خود به دانش آموزان آنها را برای رویارویی با سوالات امتحانی آماده کنند.

ادامه مطلب