X
تبلیغات
رایتل

آموزش فناوری دانلود

طرح سالانه عربی 2 انسانی

طرح سالانه عربی 2 انسانی    

     

 ادامه ی مطلب......

طرح سالانه عربی 2 انسانی    

    سال تحصیلی 88-87                

ماه

هفته

جلسه

اهداف کلی

درس

اهداف جزئی

ارزشیابی

مهر87

اول

اول

یادآوری قواعد عربی (1)

*آموزش فعل رباعی مجرد

1

التذکار(1)

ربنا ...

*یادآوری ثلاثی مجرد وثلاثی مزید

*آموزش فعل رباعی مجرد

دوم

یادآوری قواعد عربی (1)

*آموزش اسم آلت 

1

التذکار(1)

ربنا ...

*یاد آوری جامد ومشتق

*آموزش اسم آلت 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس اول باکمک دانش آموزان

دوم

اول

یادآوری قواعد عربی (1)

1

التذکار(1)

حل تمارین درس اول

*پرسش کلاسی

دوم

یادآوری قواعد عربی (1)

2

التذکار(2)

*انت عطر یاسمین

*دمعه الفرح

*یاد آوری ضمایر

*یاد آوری موصول

 *یادآوری معرب ومبنی

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس دوم باکمک دانش آموزان

سوم

اول

یادآوری قواعد عربی (1)

*آموزش خبر مقدم 

2

التذکار(2)

*انت عطر یاسمین

*دمعه الفرح

*یاد آوری جمله ی اسمیه

*یاد آوری جمله ی فعلیه

*آموزش خبر مقدم 

*پرسش کلاسی

دوم

2

التذکار(2)

*انت عطر یاسمین

*دمعه الفرح

حل تمارین درس اول

*پرسش کلاسی

چهارم

اول

*یاد آوری تجزیه وترکیب

ارزشیابی ماهیانه

دوم

*آموزش معرفه ونکره 

3

*لا فرق بین عنی وفقیر 

*الرجل المحسن

*تعریف نکره ومعرفه

*آموزش انواع معارف

*آموزش شیوه معرفه کردن اسم نکره

*آموزش ترکیب اضافی

*ترجمه درس سوم باکمک دانش آموزان

آبان87

اول

اول

*آموزش معرفه ونکره 

3

*لا فرق بین عنی وفقیر 

*الرجل المحسن

حل تمارین درس سوم 

*پرسش کلاسی

دوم

انواع الاعراب(1)

*اعراب اصلی

*اعراب فرعی

4

*خیر المعین

*معجزه الانبیاء

*معرفی انواع اعراب

*آموزش ویادآوری اعراب اصلی

*انواع اعراب فرعی در اسم

*آموزش اعراب فرعی دراسم مثنی

*آموزش اعراب فرعی درجمع مذکر سالم

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس چهارم باکمک دانش آموزان

دوم

اول

انواع الاعراب(1)

*اعراب اصلی

*اعراب فرعی

4

*خیر المعین

*معجزه الانبیاء

*آموزش اعراب فرعی در اسماء خمسه

*آموزش اعراب فرعی درجمع مونث سالم

*آموزش اعراب فرعی در اسم های غیرمنصرف 

*آموزش منصرف وغیر منصرف

*پرسش کلاسی

دوم

انواع الاعراب(1)

*اعراب اصلی

*اعراب فرعی

4

*خیر المعین

*معجزه الانبیاء

حل تمارین درس چهارم

*پرسش کلاسی

*بررسی اعراب فرعی درمتن درس  چهارم  

سوم

اول

انواع الاعراب(2)

اعراب محلی وتقدیری

5

*یا الهی

*الادیب الملتزم

*آموزش اعراب محلی

*آموزش اعراب تقدیری *آموزش انواع اسم معرب ازنظر حرف آخر آنها  

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس چهارم باکمک دانش آموزان

دوم

انواع الاعراب(2)

اعراب محلی وتقدیری

5

*یا الهی

*الادیب الملتزم

حل تمارین درس پنجم

*پرسش کلاسی

*بررسی اعراب محلی وتقدیری در متن درس پنجم

چهارم

اول

یاد آوری انواع اعراب

ارزشیابی ماهیانه

دوم

اعراب الفعل المضارع (1)

1-مضارع مرفوع

2-مضارع منصوب

6

*الضیف

*الحاکم الظالم والشیخ المجنون  

*آموزش اعراب فعل مضارع مرفوع و ترجمه آن

* آموزش اعراب فعل مضارع منصوب و ترجمه آن

*آموزش ادوات ناصبه 

*ترجمه درس ششم باکمک دانش آموزان

آذر87

اول

اول

اعراب فعل مضارع (1)

1-مضارع مرفوع

2-مضارع منصوب

6

*الضیف

*الحاکم الظالم والشیخ المجنون  

حل تمارین درس ششم

*پرسش کلاسی

دوم

اعراب الفعل المضارع (2)

مضارع مجزوم

7

*ان الله مع المومنین

*طریق العوده

*آموزش ادوات جازمه

*آموزش ادوات شرط

*آموزش جملات شرطی

*آموزش فعل مضارع مجزوم وترجمه آن

*پرسش کلاسی

دوم

اول

اعراب الفعل المضارع (2)

مضارع مجزوم

7

*ان الله مع المومنین

*طریق العوده

*بررسی انواع فعل مضارع در متن درس6 و 7

*ترجمه درس هفتم باکمک دانش آموزان

دوم

اعراب الفعل المضارع (2)

مضارع مجزوم

7

*ان الله مع المومنین

*طریق العوده

حل تمارین درس هفتم

*پرسش کلاسی

سوم

اول

 

ارزشیابی ماهیانه

دوم

المبنی للمعلوم والمبنی للمجهول

(فعل معلوم ومجهول)

8

البوصیری

*من هو احق بالجنه ؟

*آموزش شیوه مجهول کردن فعل ماضی 

*آموزش شیوه مجهول کردن فعل مضارع

*آموزش مجهول کردن جمله معلوم به مجهول و بالعکس

*آموزش ترجمه فعل معلوم ومجهول  

چهارم

اول

المبنی للمعلوم والمبنی للمجهول

(فعل معلوم ومجهول)

8

البوصیری

*من هو احق بالجنه ؟

*بررسی فعل معلوم ومجهول درمتن درس هشتم

 

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس هشتم باکمک دانش آموزان

دوم

المبنی للمعلوم والمبنی للمجهول

(فعل معلوم ومجهول)

8

البوصیری

*من هو احق بالجنه ؟

حل تمارین درس هشتم

*پرسش کلاسی

دی87

اول

اول

*آموزش تجزیه برای آمادگی امتحان نوبت اول

*حل نمونه سوال امتحانی 

*پرسش کلاسی

دوم

*آموزش ترکیب برای آمادگی امتحان نوبت اول

*حل نمونه سوال امتحانی 

*پرسش کلاسی

دوم

اول

امتحانات نوبت اول

دوم

امتحانات نوبت اول

سوم

اول

امتحانات نوبت اول

دوم

امتحانات نوبت اول

چهارم

اول

امتحانات نوبت اول

دوم

امتحانات نوبت اول

بهمن87

اول

اول

العدد

10

هل تعلم ...

*آموزش اعداد وصفی

*آموزش اعداد ترتیبی:

آموزش اعداد1 و2

آموزش اعداد 3تا 10

آموزش اعداد 11و12

* ترجمه درس دهم با کمک دانش آموزان

دوم

العدد

10

هل تعلم ...

*آموزش اعداد ترتیبی:

آموزش اعداد 3تا 10

آموزش اعداد 11و12

پرسش کلاسی

دوم

اول

العدد

10

هل تعلم ...

خل تمارین درس دهم

پرسش کلاسی

دوم

نواسخ

( الافعال الناقصه )

11

*تضحیه الام

*اللسان

*آموزش افعال ناقصه وعمل آنها

*آموزش انواع اسم وخبر افعاال ناقصه 

*پرسش کلاسی

ترجمه درس یازدهم با کمک دانش آموزان

سوم

اول

نواسخ

( الافعال الناقصه )

11

*تضحیه الام

*اللسان

حل تمارین درس یازدهم

*پرسش کلاسی

دوم

نواسخ

( الحروف المشبهه بالفعل )

12

*الوالی المتواضع

*اهل مدین 

*آموزش حروف مشبهه بالفعل وعمل آن ها

آموزش انواع اسم وخبر حروف مشبهه بالفعل

*آموزش ((ما)) کافه

*پرسش کلاسی

*ترجمه درس دوازدهم با کمک دانش آموزان

چهارم

اول

نواسخ

( الحروف المشبهه بالفعل )

12

*الوالی المتواضع

*اهل مدین 

حل تمارین درس دوازدهم 

*پرسش کلاسی

دوم

بررسی نواسخ در متن درس 11 و 12

ارزشیابی ماهیانه

اسفند87

اول

اول

نواسخ

(الافعال المقاربه )

( لا النافیه للجنس )

13

*الصیق الناصح

*العامل

*آموزش افعال مفاربه وعمل آن ها

*آموزش انواع اسم وخبر افعال مقاربه 

*ترجمه درس دوازدهم با کمک دانش آموزان

دوم

نواسخ

(الافعال المقاربه )

( لا النافیه للجنس )

13

*الصیق الناصح

*العامل

آموزش لا ی نفی جنس وعمل آن

*آموزش انواع اسم وخبر لا ی نفی جنس 

*آموزش انواع لا

* پرسش کلاسی

*بررسی نواسخ در متن درس 13

دوم

اول

نواسخ

(الافعال المقاربه )

( لا النافیه للجنس )

13

*الصیق الناصح

*العامل

حل تمارین درس سیزدهم

* پرسش کلاسی

دوم

المفعول فیه

14

*ما ارخص الجمل لو لا القطه

*الذکاء

*یاد آوری مفعول به *آموزش مفعول فیه ( ظرف زمان ومکان )

* پرسش کلاسی

*ترجمه درس چهاردهم با کمک دانش آموزان

سوم

اول

المفعول فیه

14

*ما ارخص الجمل لو لا القطه

*الذکاء

حل تمارین درس سیزدهم

* پرسش کلاسی

دوم

الصفه و الموصوف

15

*حدیث المسجد

*النعامه

*آموزش موصوف (منعوت ) وصفت (نعت)

*آموزش جمع های غیر عاقل و اسمهای اشاره مورد نیاز آنها

* آموزش جمع های غیر عاقل و صفت مورد نیاز آنها

* پرسش کلاسی

*ترجمه درس

 پانزدهم با کمک دانش آموزان

چهارم

اول

حل تمارین درس پانزدهم

* پرسش کلاسی

دوم

ارزشیابی ماهیانه

فروردین 88

اول

اول

تعطیل

دوم

تعطیل

دوم

اول

تعطیل

دوم

تعطیل

سوم

اول

الاضافه

16

*الشاعر الملتزم

*جمال العلم

*آموزش مضاف ومضاف الیه

*آموزش انواع مضاف ومضاف الیه

*آموزش ترجمه ترکیب های سه اسمی که اسم اول هم مضاف وهم موصوف است   

دوم

الاضافه

16

*الشاعر الملتزم

*جمال العلم

بررسی ترکیب وصفی واضافی در متن درس

* پرسش کلاسی

*ترجمه درس

 شانزدهم با کمک دانش آموزان

چهارم

اول

الاضافه

16

*الشاعر الملتزم

*جمال العلم

حل تمارین درس شانزدهم

دوم

ارزشیابی ماهیانه

اردیبهشت88

اول

اول

التصغیر والنسبه 

17

*

المجموعه الشمسیه

*مکشف الجراثیم

آموزش تصغیر 

*آموزش نسبت

*ترجمه درس

 شانزدهم با کمک دانش آموزان

دوم

التصغیر والنسبه 

17

*

المجموعه الشمسیه

*مکشف الجراثیم

حل تمارین درس هفدهم

دوم

اول

آموزش تجزیه

* پرسش کلاسی

دوم

آموزش ترکیب

* پرسش کلاسی

سوم

اول

مروری بر ترکیب وصفی واضافی و نواسخ

* پرسش کلاسی

دوم

ارزشیابی ماهیانه

چهارم

اول

حل نمونه سوال امتحانی

دوم

حل نمونه سوال امتحانی

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)